با انتخاب مطمئن …

هزینه انرژی خود را کمتـــــــــــــــر کنید …


آیا می دانید درب و پنجره بزرگترین نقطه ضعف ساختمان ها در ایران می باشد؟ با وجود آنکه پنجره ۸% ساختمان را تشکیل می دهد ولی ۴۰% انرژی سرمایی و گرمایی ساختمان از این طریق از بین می رود.
پنجره های ساخته شده از محصولات این شرکت ، همه از بهترین مواد که در مقابل گرما – سرما – باد و ضربه مقاوم هستند ساخته می شوند، ما این نکته را برای شما گارانتی می نماییم.
EnglishIran

متن حق نشر